Tang Soo Do CZ
tradiční korejské bojové umění v ČR

Náš oddíl vedený pod moravskotřebovským Domem dětí a mládeže MAJÁK je v současné době jediným aktivním oddílem tohoto krásného bojového umění v celé ČR. Cvičíme pod dohledem hlavního instruktora pro Českou Republiku Tomáše Juráně (4. Dan), pod patronací mezinárodní organizace Contintental Tang Soo Do Federation se sídlem v Columbusu/USA.

VÝUKA PRO DĚTI

Čemu se u nás Vaše děti naučí?

  • obranným a útočným technikám rukou i nohou (Tang Soo Do využívá účinných ale současně i atraktivních kopů)

  • základním gymnastickým a akrobatickým prvkům přispívajícím k všeobecnému pohybovému rozvoji

  • získají ohebnost a sílu

  • ale především...disciplíně, sebedůvěře a týmové spolupráci

ZKOUŠKOVÝ PROGRAM

Naši studenti ročně absolvují 1-2 technické zkoušky, tzv. páskování.

Takto se mohou dále rozvíjet a zlepšovat svoje dovednosti, atmosféra zkoušek je současně nenásilnou formou vede k odpovědnému jednání a zvyšuje jejich cílevědomost.

Zkoušky jsou otevřené pro veřejnost tak, aby rodina a přátelé mohli své blízké podpořit a ocenit jejich snažení.

Co je tedy to Tang Soo Do?

...a proč byste měli zrovna vy či vaše děti jeho studium zvažovat? 

Respekt, disciplína

Naše studenty vedeme k úctě, pokoře a pomoci druhým, kvalitám které současné generaci často tak kriticky chybí.
 

Fyzický trénink

Bojová umění jsou jednou z nejvšestrannějších pohybových aktivit. Využíváme po desetiletí ověřené principy i moderní tréninkové postupy. 
 

Účinná sebeobrana

Cílem bojových umění je schopnost ubránit se v případě konfliktu. Věnujeme pozornost jeho různým fázím a samozřejmě i praktickému nácviku.
 

Otužování těla i ducha

Překračování vlastních hranic pod vedením zkušeného instruktora je důležitou součástí vývoje každého jedince. Vychováváme šampiony.
 

Naše další aktivity

aneb kde ještě mimo našich pravidelných tréninků nás můžete potkat

Besedy ve školách

Rádi navštívíme vaši základní školu a zábavnou formou představíme naše cvičení 

Exhibice

Vystupujeme na různých kulturně-společenských akcích, můžeme třeba i na té vaší?!

Soutěžní aktivity

S vybranými svěřenci se účastníme tuzemských i mezinárodních soutěží

Přijďte si vyzkoušet náš trénink

každé pondělí v Moravské Třebové
každé úterý ve Staré Městě


Kontaktní údaje

Tang Soo Do Česká republika

člen Continental Tang Soo Do Federation

+420 604 287 119

jsykora@email.cz